Zaloguj
Ośrodek Caritasu Sancta Trinitas
Dawny klasztor Elżbietanek przy ul. Kluczborskiej 15 po gruntownej przebudowie spełnia obecnie funkcję ośrodka pomocy dziennej dla seniorów i zawiera także odnowioną stację opieki oraz gabinet rehabilitacyjny. Dzienny Dom Pomocy został poświęcony i oficjalnie otworzony 5 grudnia 2019 r. Aktu poświęcenia dokonał ks. bp ordynariusz opolski Andrzej Czaja.
Z Ośrodka pomocy dziennej bezpłatnie korzysta 20 seniorów. Mogą oni liczyć na trzy posiłki w ciągu dnia oraz rehabilitację i zajęcia w pracowniach muzycznej i artystycznej, opiekę medyczną i socjalną.

Wcześniej była tu tylko Stacja Opieki i gabinet rehabilitacyjny. Stacja Opieki powstała w 1992 roku - jako jedna z pierwszych w diecezji. Jej zadaniem jest całodobowa, domowa opieka medyczno - pielęgnacyjno - rehabilitacyjna nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku na terenie gminy Gorzów Śl. i Radłów.
    W Stacji Opieki pracują 3 dyplomowane pielęgniarki środowiskowo - rodzinne przygotowane do pracy w środowisku i opiece paliatywnej. Kierowniczką jest p. Iwona.
    Przy Stacji Opieki istnieje wypożyczalnia sprzętu medyczno - pielęgnacyjno - rehabilitacyjnego niezbędnego do używania w domu chorego.

adres :

Stacja Opieki Caritas; Dzienny Dom Pomocy Caritas
ul. Kluczborska 15
46-310 Gorzów Śl.

tel.  (34) 3594 137Dzięki staraniom Ks. abpa Alfonsa Nossola, Caritas Diecezji Opolskiej stworzyła nowoczesny i alternatywny wobec państwowej służby zdrowia system usług opiekuńczo-medycznych. 10 października 1992 r. w Dobrzeniu Wielkim k. Opola, poświęcona została pierwsza w Polsce Stacja Opieki Caritas, wkrótce potem - nasza w Gorzowie Śląskim. Aktualnie na terenie diecezji opolskiej działa 54 Stacji Opieki.
Wyposażenie wszystkich Stacji jest darem Rządu Niemieckiego.
Podstawowym celem działania Stacji jest wydłużenie do maksimum pobytu pacjenta w domu. Stacje sprawują także opiekę paliatywną nad osobami w terminalnym okresie choroby.
Stacje współpracują z placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej oraz parafiami.
Przełożonymi pielęgniarek są księża dyrektorzy Caritas rejonów.
Poniżej kilka fotografii ukazujących Siostry pielęgniarki i wyposażenie Stacji.

caritas01_t1.jpg   caritas02_t1.jpg   caritas03_t1.jpg   caritas04_t1.jpg  

caritas05_t1.jpg   caritas06_t1.jpg   caritas07_t1.jpg   caritas08_t1.jpg  
XX–LECIE STACJI OPIEKI CARITAS W GORZOWIE ŚL.


W październiku 1992 r. w Gorzowie została otwarta Stacja Opieki Caritas. W diecezji opolskiej jest ich dziś 54 i jest to wyjątkiem w skali całego kraju – inni mogą nam tylko zazdrościć.

20. rocznica powstania Stacji jest okazją do kilku wspomnień i ukazania działalności Stacji. Powstanie Stacji Opieki Caritas w naszej Diecezji zawdzięczmy staraniom ks. abp. Alfonsa Nossola – jego osobistym kontaktom z niemieckimi biskupami, władzami Caritas i ówczesnym kanclerzem Helmutem Kohlem. Masowa emigracja młodych z Opolszczyzny do Niemiec sprawiła, że na miejscu zostawali sami rodzice. „Za jakiś czas będą wymagali opieki, w chorobie kto im pomoże” – argumentował nasz Ordynariusz.

To były zaiste prorocze słowa. I tak z Niemiec zaczęły napływać ogromne ilości sprzętu. Pełne wyposażenie Stacji – od igły do samochodu. Pomogło wtedy Caritasowi wojsko użyczając swoich magazynów w Opolu.

A jakie były początki powstania Stacji u nas w Gorzowie Śl. ? Warunkiem powstania Stacji było zapewnienie dla Stacji pomieszczeń (gabinet, biuro, łazienka dla chorych, magazyny na sprzęt, garaże) oraz utrzymanie przez władze Gminy pielęgniarek i kosztów prowadzenia Stacji. I tu się zaczęły niestety schody. Gmina nie ma pieniędzy. Są ogromne potrzeby – w rozsypce drogi, chodniki, lampy, szkoły, ośrodek zdrowia itd., itp… Nie ma żadnych możliwości na powstanie w Gorzowie Stacji. Większość ówczesnych radnych nie miała ani zrozumienia ani nawet dobrej woli, co jest poniekąd wytłumaczalne, to była przecież zupełna nowość.

W sposób zdecydowany i emocjonalny na Radzie wypowiedziała się wtedy p. dr Krystyna Michalik, że drogi mogą poczekać, chory człowiek – nie może, że to człowiek jest tu najważniejszy. Forsował też sprawę powstania Stacji Burmistrz, śp. Roman Początek. Ostatecznie radnych przekonały argumenty.

Proboszcz zaproponował, że Stację wybuduje parafia w czynie społecznym. Przełożona Sióstr (S. Aldona) zaoferowała oddanie na Stację pomieszczeń klasztoru. Było to możliwe pod warunkiem rozbiórki starych szopek na węgiel, adaptacji pralni na pomieszczenia Stacji i piętra na magazyny.

Prowincjonalna Sióstr Elżbietanek z Katowic obiecała przydzielić do Gorzowa pielęgniarkę (była nią S. Hieronima, dzisiejsza Prowincjonalna Zgromadzenia). Gmina dała nieodpłatnie działkę na budowę garaży. Projekt adaptacji pomieszczeń klasztornych i garaży wykonał architekt z Olesna p. Adamowicz. Pieniądze na zakup materiałów budowlanych zbierano przy kościele, prace wykonywano w większości społecznie.

I tak 24 października 1992 r. z udziałem dyrektora opolskiej Caritas, ks. A. Drechslera, i dyrektora rejonowego ks. E. Podzielnego, mogło się dokonać uroczyste poświęcenie Stacji. Okazało się, że była to trzecia Stacja powstała na terenie naszej Diecezji.

Dziś nikt nie ma wątpliwości co do ogromnej roli Stacji w posłudze osobom starszym i chorym. Użyteczność naszej gorzowskiej Stacji jest wręcz niewyobrażalna.
W sprawozdaniu Stacji za okres X/1992 – X/2012 można przeczytać zadziwiające liczby: wizyty w domu chorego – 105.143; czynności higieniczne – 23.279; pielęgnacja odleżyn i opatrunki ran – 30.453; wykonane zastrzyki – 40.426; kroplówki – 4.057; pomiar ciśnienia – 33.380; pomiar poziomu glukozy – 9.558; pobranie materiału do badań – 653; przejechane km – 105.143.
Ponadto Stacja dysponuje nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym, który użycza potrzebującym: łóżkami, wózkami inwalidzkimi i toaletowymi, balkonikami, rowerami rehabilitacyjnymi, rotorami, kulami pachowymi i łokciowymi, materacami p/odleżynowymi, ssakiem elektrycznym, inhalatorami itp.
W Stacji pracują 3 pielęgniarki: p. Iwona Śliwa (od X/1992), p. Anna Syma (od V/2003), p. Violetta Olejnik (od I/2005).

Biuro Stacji mieści się przy ul. Kluczborskiej 15. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 8.30 i od 13.30 do 15.00.
W pozostałe godziny pielęgniarki pracują w terenie. Telefon do biura: 34 3594 137

Artykuł ks. Proboszcza z Gazetki Parafialnej z 4.11.2012