Zaloguj
Marianki

Do wspólnoty Marianek należy ponad 20 dziewcząt. Są widoczne przede wszystkim w czasie różnych uroczystości parafialnych, procesji i w czasie nabożeństw maryjnych w maju i w październiku. Mają wyraźnie określone miejsce podczas liturgii - w bardzo bliskim, choć nie bezpośrednim, sąsiedztwie ołtarza, przy Jezusie. Jak Maryja.
Świętem patronalnym jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (8 grudnia)
Powstanie wspólnoty Dzieci Maryi w kościele powszechnym zawdzięczamy św. Katarzynie Labouré. To właśnie jej w 1835 roku Maryja oznajmiła, że chce, aby powstała taka wspólnota, której będzie udzielała wiele łask. Siostra Katarzyna oznajmiła swojemu spowiednikowi o żądaniu Najświętszej Maryi Panny i robiła wszystko, aby prośba Matki Bożej została spełniona. Powstaje stowarzyszenie młodych dziewcząt, Dzieci Maryi, zjednoczone wspólną czcią dla Matki Bożej. W 1847 roku wspólnota zostaje włączona do rzymskiej Sodalicji Mariańskiej, prowadzonej przez Jezuitów.


"O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy."

"O Niepokalana Dziewico, Bogarodzico Maryjo. Wobec wszystkich tutaj obecnych, obieram Ciebie dzisiaj za moją Panią i Matkę. Postanawiam mocno, Tobie zawsze wiernie służyć, żyć w łasce uświęcającej i troszczyć się o to, aby przybliżyć królestwo Twego Syna.
Amen."
Marianki przygotowują palmy i pamiątki wielkanocne na Niedzielę Palmową, 25.03.2018. Na ostatnim zdjęciu - z chorągwiami przed liturgią Męki Pańskiej.

2017-04-14_1_t1.jpg   2017-04-14_2_t1.jpg   2017-04-14_1_t1.jpg   2017-04-14_2_t1.jpg   2017-04-14_2_t1.jpg