Zaloguj
Siostry Elżbietanki
Siostry Elżbietanki zamieszkały w parafii gorzowskiej w dniu 31.12.1903 r. Klasztorem stała się wikarówka – dzisiejsza posesja przy ul. Kluczborskiej 15, oddana Siostrom przez ówczesnego proboszcza. W parafii były nieprzerwanie– z wyjątkiem okresu przymusowego wysiedlenia. Otóż 3.08.1954 r. pod klasztor nocą podjechały ciężarówki z funkcjonariuszami UB. Siostry miały 2 godziny na spakowanie. Wywieziono je do obozu pracy w Kobylinie, który okazał się ich więzieniem. Wróciły 30.12.1956 r.  Klasztor w pełni zwrócono Siostrom dopiero w 1978 r.
W parafii od początku Siostry spełniały funkcje pielęgniarek i opiekunek chorych. Przed wojną prowadziły przedszkole. Były organistkami, katechetkami, zakrystiankami.


31 lipca 2014 r. dekretem władz zakonnych klasztor Sióstr Elżbietanek w Gorzowie został zlikwidowany. Decyzja o likwidacji była podyktowana problemami wynikającymi z ogromnych niedoborów personalnych w zakonnej prowincji katowickiej.

W ostatnim czasie w klasztorze przebywały 4 Siostry: 3 starsze emerytki – S. Bernarda Szpakowska, Urszula Kierzek, Mirosława Antoniewicz oraz  S. Aldona Duczmal, która praktycznie kierowała klasztorem od 1987 r. spełniając zarazem w parafii funkcje katechetki, zakrystianki i dekoratorki kościoła.

aldona_t1.jpg siostry_t1.jpg
Siostra Aldona oraz współsiostry Elżbietanki (kwiecień 2010)


Od października 2011 r. przebywała w klasztorze także Siostra Kamila (na zdjęciu na pierwszym planie). Była katechetką i ze względu na zły stan zdrowia przeszła na rentę.

siostra_kamila_t1.jpg
Niżej przedstawiamy fotografie sióstr pracujących w gorzowskim klasztorze w latach ubiegłych.


siostra_juwencja_t1.jpg
siostra_stylita_t1.jpg
siostra_hieronima_t1.jpg
siostra_dominika_t1.jpg
s. Juwencja s. Stylita s. Hieronima s. Dominika
siostry_nowe_t2.jpg
siostry_nowe_2_t2.jpg
s. Kornelia, s. Gonzaga, s. Błażeja, s. Zenona, s. Serwacja

Poniżej klasztor sióstr Elżbietanek w Gorzowie Śląskim przy ul. Kluczborskiej 15.
Po likwidacji klasztoru budynek został przejęty przez Caritas diecezji opolskiej.

klasztor1_t1.jpg
klasztor2_t1.jpg