Zaloguj
Proboszczowie

ks. Józef Dziuk, proboszcz parafii od r. 1991

ur. 14.03.1949 w Tarnowskich Górach, do WSD w Nysie wstąpił w r. 1967, studia przerwane służbą wojskową w Bartoszycach. Święcenia 28.04.1974 w Opolu (na zdjęciu poniżej, z rąk bpa Franciszka Jopa); magister teologii - absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wikariusz w Gliwicach  (1974 – 1978);  w Zabrzu (1978 – 1982); w latach 1982 – 1991 proboszcz w parafii Sieroty,  od 1991 proboszcz w Gorzowie Śl.

Funkcje : 1975 – 1982 duszpasterz akademicki w Gliwicach i w Zabrzu, dekanalny duszpasterz młodzieży; jako proboszcz w Sierotach wicedziekan dekanatu toszeckiego i wizytator katechetyczny dla Zabrza. W latach 1991-2002 wizytator katechetyczny dla dekanatów w powiecie oleskim;  1999 – 2009 dziekan dekanatu gorzowskiego; 2007- 2010 członek Diecezjalnej Rady Kapłańskiej.


proboszcz_maj2011a_t1.jpg                          swiecenia_bp_jop_t1.jpg


 

Ks. Józef Olszok, proboszcz parafii w latach 1970 – 1991

ur. w Chocianowicach 25.10.1925 r., święc 17.06.1956 w Opolu; wikariusz w Miechowicach (1956 – 1961), proboszcz w Pakosławicach ( 1961 – 1970), w Gorzowie ( 1970 – 1991). W młodości, jako 16-letni młodzieniec w 1945 r. zesłany na Sybir. Wrócił po 3 latach popuchnięty, że nie poznała go własna matka. Na Sybirze zrodziła się myśl o kapłaństwie. Jako kapłan zawsze dbał o kościoły i rzetelną posługę kapłańską w parafii. Zmarł 27.04.1991.


ks_t1.jpg


 

Ks. Józef Basista, proboszcz parafii w latach 1966 – 1970

ur. 1.05.1913 w Tenczynie; święc 29.06.1938 w Krakowie u Franciszkanów. Od 1946 kapłan diecezjalny na Opolszczyźnie : proboszcz w Gnojnej (1946 – 1957); w Korfantowie (1957 – 1966);  w Gorzowie ( 1966- 1970 ), w Roszowskim Lesie. (1970 – 1981). Zmarł 18.08.1981.


ksiadz_basista_t1.jpg


 

Ks. Paweł Moszek, proboszcz parafii w latach 1933 – 1966

ur. 26.06.1898 w Koźlu, święc 17.03.1923 we Wrocławiu. Wikariusz w Dobrodzieniu (1923 – 1925), w Namysłowie ( (1925 – 1928), w Zabrzu (1928 – 1933), proboszcz w Gorzowie od 1933. Był proboszczem w trudnym czasie faszyzmu i komunizmu. W czasie wojny był jedynym kapłanem na całą okolicę. Z jego posługi skrycie korzystali mieszkańcy Szyszkowa i Praszki. Zmarł 25.03.1966.


ks._moszek_t1.jpg


 

Ks. Ignacy Bőhm, proboszcz parafii w latach 1907 – 1933

ur. 1.02.1861 na Górze św. Anny, święc. 23.06.1888 we Wrocławiu. Wikariusz w Proszowicach, Wodzisławiu, Laryszowie, proboszcz w Boronowie (1893 – 1907), od 1907 w Gorzowie Śl. Wydawca modlitewników w języku polskim. Opracowywał i wydawał modlitewnik „Droga do nieba”, zbiory nabożeństw maryjnych, nieszporów, nabożeństw dla młodzieży i kongregacji maryjnych. W sumie wydał 12 modlitewników. Zmarł 24.11.1933.

 

Ks. Maksymilian Hahnel, proboszcz parafii w latach 1901 – 1907

Proboszczem w parafii był niespełna 6 lat. Do Gorzowa przyszedł z Pisarzowic, gdzie był proboszczem. Jego staraniem do Gorzowa przyszły Siostry Elżbietanki z Wrocławia, którym oddał wikarówkę. Zadaniem Sióstr była opieka nad ubogimi i chorymi w parafii, prowadziły też ochronkę (przedszkole) dla dzieci.

 

Ks. Antoni Robota, proboszcz parafii w latach 1892 – 1901, budowniczy kościoła

ur. 2.01.1864 w Gostomi, święc 23.06.1888 we Wrocławiu. Wikary w Starej Wsi, Głogówku i w Rudach. Dekretem Kardynała Jerzego Koppa w dniu 8.10.1892 mianowany administratorem parafii w Gorzowie. Kierując parafią przez 9 lat doprowadził do końca budowę kościoła i nowej plebanii. W 1901 skierowany na proboszcza do Ruptawy (do 1916), następnie do Włoch k/ Namysłowa. Od 1923 proboszcz w Jedłowniku (dzielnica Wodzisławia). Zmarł 22.12.1928 w wieku 64 lat.


ks.robota_t1.jpg


 

Ostatnim proboszczem odprawiającym w starym drewnianym kościele w Gorzowie był ks. Augustyn Krakowski. Za jego kadencji kościół ten rozebrano, drugi – Św. Krzyża – spłonął.

 

Na podstawie starych dokumentów można ustalić nazwiska proboszczów parafii od 1665.  Byli nimi (licząc od końca) : Augustyn Krakowski, Ludwik Czajka, Urban Koss, Pawellek, Karol Buske, Grzegorz Latusek, Jan Dubiel, Krzysztof Musioł, Jan Teofil Strachwitz, Ignacy Franciszek Petras, Jakub Botulides. Więcej: w zakładce Historia.