Zaloguj
Rodzina Franciszkańska

Potrzebę prowadzenia głębszego życia duchowego i modlitewnego odczuwa ciągle wielu ludzi. Przeszkodą jest i brak czasu i pewna nieumiejętność. Odpowiedzią na to jest właśnie wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (wcześniej znanego jako III Zakon Św. Franciszka).
Aktualnie przełożoną wspólnoty w naszej parafii jest p. Maria.
Problemem – brak nowych członków.
Rodzina Franciszkańska zaprasza !W roku 1221 św. Franciszek z Asyżu założył zakon dla ludzi świeckich, pragnących żyć duchowością franciszkańską. Pierwszych franciszkanów świeckich nazywano Braćmi i Siostrami od Pokuty. Do tego zakonu należeli ludzie wszystkich stanów: chłopi, mieszczanie, szlachta, rycerze i władcy, a także kapłani diecezjalni, biskupi, kardynałowie i papieże..
24 czerwca 1978 roku papież Paweł VI zatwierdził nową regułę III Zakonu, zmieniając jego nazwę na Franciszkański Zakon Świeckich (łac. Ordo Franciscanus Saecularis - OFS). Nowe Konstytucje generalne zostały zatwierdzone 8 grudnia 2000 roku.
Franciszkanie świeccy, bo tak obecnie nazywani są tercjarze, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Są otwarci na wszystkich. Każdy katolik - kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje własne miejsce.
Logo FZŚ Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte
i prawdziwe posłannictwo.Więcej na temat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) w Polsce na stronie internetowej → Wspólnoty Narodowej FZŚ.