Zaloguj
Kościół

Zbudowany na miejscu poprzedniego, drewnianego. Poświęcony w dniu 22.12.1895 r.  Zbudowany w stylu neogotyckim. Architektem był Otto Hempel z Byczyny, prowadzącym budowę Tomasz Skaletz z Kluczborka.
Zadanie wybudowania kościoła otrzymał ks. Antoni Robota, administrator parafii od 1892 r.
Kościół powstał na terenie wyjątkowo nieprzydatnym na budowę. Na głębokości 5.80 m zalegała kurzawka o grubości 3.50 m. O ile budowa kościoła trwała zaledwie 1.5 roku, to prace ziemne i wylewanie płyty betonowej pod fundament kościoła – trwały 4 lata.

Świątynia zbudowana jest na planie krzyża. Posiada nawę główną, dwie boczne oraz transept – nawę poprzeczną. Wymiary: nawa główna, długość  – 34 m, prezbiterium – 10 m. Szerokość nawy głównej i bocznych – 16.80 m, nawy poprzecznej – 26.54 m. Wysokość wewnątrz w najwyższym punkcie – 18 m. Wysokość wieży kościoła – 58 m.

Ołtarz główny w stylu neogotyckim, wykonany w firmie C. Buhla z Wrocławia (jej dziełem są także ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica i balaski.). W centrum obraz Trójcy Św.  (dzieło R. Richtera-Glatza z 1918 r.), w niszach bocznych drewniane figury św. Piotra i Pawła (wys. 1.30 m). Boczne ołtarze ze statuami Pana Jezusa z Najśw. Sercem i Matką Bożą Różańcową (wys. 1.20 m). Stacje Drogi krzyżowej wykonane w 1923 r. w Monachium w firmie F. Gypsena.

 

W czasie wojny (w 1945 r.) kościół nieco ucierpiał. Trafiły w niego 23 pociski artyleryjskie. Uszkodzony został dach, mury, filary, okna. Naprawy dokonano w 1949 r. W miejsce skonfiskowanych przez hitlerowców dzwonów (1943 r.) zakupiono w 1951 r. dwa dzwony żeliwne o wadze  676  i  385  kg.

Jeden z tych zrabowanych dzwonów, pochodzący z 1711 r., powrócił z Niemiec - cudem ocalony - po niemal 70 latach, uroczyście oddany przez Biskupa Ordynariusza diecezji Rottenburg-Stuttgart w kwietniu 2011 r.
Dzwon ten znalazł godne miejsce w specjalnie zbudowanej dla niego wolnostojącej dzwonnicy bramowej. Poświęcenie dzwonnicy i dzwonu miało miejsce we wrześniu 2014 r.

Kliknij na zdjęcie aby przejść do Galerii