Zaloguj
Róze Różańcowe

W parafii działa i modli się 20 Róż Różańcowych – kobiecych i jedna męska. Do Róży należy 20 osób – każda deklaruje się, że codziennie odmówi wyznaczoną przez przełożoną dziesiątkę różańca. W ten sposób Róża odmawia codzienne wszystkie części Różańca, a jej członkowie uczestniczą w odpustach i łaskach całego Różańca.
Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. lub po wieczornym nabożeństwie.
Róże Różańcowe tworzą prawdziwą rodzinę – odwiedzają chore siostry, w kościele gromadzą się na swojej Mszy św., modlą się za zmarłe siostry (i braci).Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
• w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
• Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
• Ofiarowania Pańskiego (2 II),
• Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
• Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
• Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
• w święto Królowej Różańca świętego (7.X),
• oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Powyższy przywilej wynika z przynależności członków Żywego Różańca do Stowarzyszenia, którego Statut można znaleźć tutaj.
Statut ten został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu,
w dniach 21-23 czerwca 2012 r.
Prosimy o zapoznanie się z treścią Statutu; jest tam wiele ważnych stwierdzeń.