Zaloguj
Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.

Podziękowanie dla Panów: Franciszka, Huberta, Mariana, Waldemara – od roku 1992 służą pomocą w rozdawaniu Komunii św. w niedziele. W święta ich pomoc jest wręcz nieoceniona i niezbędna.
A jak bardzo wdzięczni są chorzy, którym szafarze zanoszą Komunię św. w niedzielę do domu… Dziękujemy !!!
Na zdjęciu (z kwietnia 2011) trzech z nich; czwarty śpiewa w tym momencie w naszym chórze parafialnym.

szafarze_t1.jpg 


Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w dniu 2 maja 1990 roku i "określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować kan. 910 i 230 KPK, czyli powołać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej".
W dniu 9 marca 2006 r. zostały przyjęte wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.

Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej są mężczyzni powołani do tej posługi zgodnie z prawem Kościoła. Ich obecność wyraża troskę Kościoła, aby wielki dar Eucharystii mógł z łatwością dotrzeć do każdego wierzącego, w sytuacji gdy szafarze zwyczajni (biskupi, prezbiterzy i diakoni) nie mogą tego uczynić w sposób skuteczny.
Ich zadaniem jest pomoc w rozdzielaniu Komunii świętej w czasie celebracji eucharystycznej, gdy zachodzi taka konieczność, oraz zaniesienie jej chorym, których stan duchowy jest znany. Posługę mogą wykonywać również poza swoją diecezją.
Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej ma obowiązek stałej pracy formacyjnej, której celem jest wyróżniać się dobrym życiem chrześcijańskim, wiarą i obyczajami. Jego zadaniem jest wypracowanie w sobie świadomości, iż udział w liturgii oraz pełniona w zgromadzeniu liturgicznym posługa wypływa z faktu chrzcielnego wszczepienia w misterium Chrystusa i tajemnicę Jego Kościoła.