Zaloguj
WITAMY NA STRONIE PARAFII TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
Witryna została założona w marcu 2010 r. - poniekąd jako odpowiedź na 44. orędzie papieża Benedykta XVI ogłoszone 27 stycznia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego hasło brzmi: "Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa".

Po 10 latach - w kwietniu 2020 r. - została zmieniona nazwa witryny na parafia.gorzowslaski.pl. Poprzednia nazwa nie była jednoznaczna co do umiejscowienia: w domenie był tylko "gorzow".


Zapraszamy do współtworzenia witryny. Materiały do umieszczenia na stronach prosimy przesyłać na adres administratora lub parafii.
Prosimy także o propozycje, opinie i merytoryczne uwagi odnośnie do treści poszczególnych stron.Dlaczego ikona Rublowa na stronie głównej?

To subtelne wyrażenie tajemnicy Trójcy Świętej, pod której wezwaniem jest nasza parafia.
Tajemnica Trójcy pozostaje jedną z najtrudniejszych dla ludzkiego umysłu.
Wiara w Trójcę Świętą nie może być oparta na racjach rozumowych i uzasadniona za ich pomocą, ponieważ są one niewystarczające. Tajemnica Boga, będącego w sposób absolutny ponad wszystkim, przekracza zdolności poznania i rozumienia, jakimi został obdarzony rozum ludzki. Jeśli jednak przyjmiemy przez wiarę tę nieskończoną Tajemnicę, to staje się ona światłem wyjaśniającym wszystko inne.
Ikona Rublowa pozwala na adorowanie i kontemplację tej Tajemnicy.
Autor nawiązał do biblijnej sceny z Księgi Rodzaju (Rdz 18) i przedstawił trzech podróżnych, których gościł u siebie Abraham.

Przybysze to trzej aniołowie o smukłych sylwetkach, zgromadzeni wokół biesiadnego stołu, na którym znajduje się kielich. Każdy z aniołów wskazuje na ten symbol uczty wyraźnym ruchem ręki. Aniołowie są bardzo mocno do siebie podobni. Złotego koloru twarze wyrażają ich boskość, zaś wspólnym ich elementem są skrzydła. Duch Święty, postać anioła z zielonym płaszczem, kieruje nasz wzrok ku Synowi, postaci umieszczonej na obrazie w centrum. Syn odziany w szatę koloru purpury, spogląda na Ojca, jakby w ciągle trwającym stanie kontemplacji, pogrążony w miłości i świętej zadumie. Błękitny płaszcz Ojca stapia się, zlewa w jedno z szatą Ducha Świętego, przez co Rublow wyraził ich jedną boską naturę. Symbolem uczty jest kielich, ale i sam stół biesiadny ma formę kielicha. Jest to jednoznaczne nawiązanie do łączącej wszystkie postaci komunii miłości oraz ofiary zabitego Bożego Baranka - Jezusa Chrystusa. Rublow połączył ofiarę Jezusa Chrystusa, którą Ten złożył z siebie na krzyżu z Eucharystią, jako uobecnieniem Wieczernika i Golgoty. Krzyż, który łączy się z ofiarą Syna malarz przedstawił w subtelny sposób umieszczając środkowego anioła, czyli Syna, ponad pozostałymi, którzy tworzą niejako ramiona Jego krzyża. Z kolei ziemia ma na obrazie formę prostokąta znajdującego się u dołu stołu. Nad aniołem znajdującym się po lewej stronie wznosi się wyraźny kontur gmachu świątyni. To symbol niebieskiego Jeruzalem, oznaczające koniec dziejów, a zarazem wyznaczające nam cel ziemskiej wędrówki. Zielone drzewo, umieszczone po przeciwległej stronie, symbol rajskiego ogrodu, nawiązuje do początku dziejów wszechświata i harmonii, jaka wtedy panowała pomiędzy Stwórcą i całym stworzeniem. Postacie aniołów wpisane są niejako w okrąg, czyli symbol, który nie ma początku ani końca, tak jak nie ma początku i końca sam Bóg.


Na koniec jeszcze o graficznym znaku Trójcy Świętej: trójkącie z okiem Opatrzności w środku i z trzema promieniami na każdym z jego boków. Znak ten został dodany jako tzw. favicon, czyli mała ikonka w tytule strony internetowej.
admin dnia marca 18 2010 19:33:46
· Drukuj
test