Zaloguj
Informacje o albumie
jubil_45_41maxi.jpg
Album: 45-lecie święceń kapłańskich
W czwartek 25 kwietnia 2019 r. spotkało się w parafii 12 kapłanów z kursowego rocznika święceń naszego księdza Proboszcza w 1974 r. Jeden z księży nie ... dojechał z Afryki, ale też obchodził ten jubileusz (patrz: ostatnie zdjęcie, ks. Jan z bp. Celestynem w Togo).
Na zdjęciach fragmenty Mszy św. dziękczynnej jubilatów. Zwraca uwagę piękna oprawa uroczystości.
Liczba zdjęć: 49
Ks. Jan Piontek jest misjonarzem w Togo od 1980 r.