Wielki Post
Dodane przez admin1 dnia Marca 01 2017 21:26:57
Skończył się tegoroczny długi karnawał, przed nami 40-dniowy okres Wielkiego Postu. To czas pokuty, walki duchowej, czas nawrócenia. Co roku na nowo podejmujemy wysiłek przemiany - przejścia od starego do nowego; od życia według naszych własnych, ludzkich zamysłów - do życia w obecności Bożej i według Bożych planów; od życia w niewoli - do życia w wolności synów Bożych.
Ile to już Wielkich Postów przeżyliśmy? A jeżeli ten jest ostatnim w naszym życiu? Czy skorzystamy z tego czasu łaski?
Pomocą niech będzie dla nas uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych, a więc w Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach i rekolekcjach parafialnych rozpoczynających się w 5. niedzielę Wielkiego Postu.
Zbliżmy się do Boga przez otwarcie się na Słowo Boże, Eucharystię i dobroczynność.
Korzystajmy ze szczególnych przywilejów, jakich udziela nam Kościół, mianowicie przez pobożny udział w Drodze Krzyżowej i przyjęcie komunii św. w czasie Mszy św. możemy uzyskać odpust zupełny ofiarowany w intencji zmarłych.